Main categories of OpenStreetBrowser
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

96 lines
4.5 KiB

 1. {
 2. "Objects with diet information": "Obiekty z informacją o diecie",
 3. "category:administrative": "Obszary administracyjne",
 4. "category:agriculture": "Rolnictwo",
 5. "category:alternative_amenities": "Pożyteczne miejsca",
 6. "category:alternative_routes": "Trasy",
 7. "category:buildings": "Budynki",
 8. "category:buildings-entrances": "Wejścia",
 9. "category:buildings-figure-ground": "Plan zagospodarowania przestrzennego",
 10. "category:buildings-height": "Wysokości budynków",
 11. "category:buildings-start_date": "Wiek budynków",
 12. "category:buildings-type": "Rodzaje budynków",
 13. "category:car_amenities": "Pożyteczne w transporcie drogowym",
 14. "category:car_furniture": "Elementy drogowe",
 15. "category:car_maxspeed": "Prędkość maksymalna",
 16. "category:car_routes": "Trasy samochodowe",
 17. "category:children": "Pożyteczne dzieciom",
 18. "category:coal": "Węgiel",
 19. "category:communication": "Komunikacja",
 20. "category:construction": "Tereny budowy",
 21. "category:craft": "Rzemiosło",
 22. "category:culture": "Kultura",
 23. "category:culture_religion": "Kultura i religia",
 24. "category:cycle_amenities": "Pożyteczne w jeździe rowerem",
 25. "category:cycle_routes": "Trasy rowerowe",
 26. "category:education": "Usługi edukacyjne",
 27. "category:electric_power": "Elektroenergetyka",
 28. "category:emergency": "Służby ratunkowe",
 29. "category:energy": "Energetyka",
 30. "category:financial": "Finansowe",
 31. "category:gastro": "Gastronomia",
 32. "category:gastro-smoking": "Gastronomia bez palenia",
 33. "category:health": "Zdrowie",
 34. "category:hiking_routes": "Trasy wspinaczkowe",
 35. "category:historic": "Miejsca historyczne",
 36. "category:index": "Spis kategorii",
 37. "category:infrastructure": "Infrastruktura",
 38. "category:internet": "Dostęp do Internetu",
 39. "category:law": "Prawnicy",
 40. "category:leisure": "Wypoczynek",
 41. "category:leisure_sport_shopping": "Wypoczynek, sport i zakupy",
 42. "category:memorial": "Miejsca pamięci i pomniki",
 43. "category:military": "Wojskowe",
 44. "category:mtb-routes": "Trasy dla rowerów górskich",
 45. "category:natural": "Obiekty przyrodnicze",
 46. "category:office": "Biura",
 47. "category:oil_gas": "Ropa naftowa i gaz ziemny",
 48. "category:organisations": "Organizacje",
 49. "category:other": "Inne",
 50. "category:outdoor": "Aktywność na powietrzu",
 51. "category:phone": "Telefon",
 52. "category:places": "Miejsca",
 53. "category:places_geo": "Miejsca",
 54. "category:playgrounds": "Plac zabaw",
 55. "category:post": "Poczta",
 56. "category:power_routes": "Przebieg kabli energetycznych",
 57. "category:pt": "Mapa transportu publicznego",
 58. "category:pt:routes": "Trasy",
 59. "category:pt:stops": "Przystanki i stacje",
 60. "category:pt_amenities": "Pożyteczne w transporcie publicznym",
 61. "category:public": "Usługi publiczne",
 62. "category:railway": "Kolej",
 63. "category:railway-electrification": "Elektryfikacja kolei",
 64. "category:railway-gauge": "Rozstaw szyn",
 65. "category:railway-infrastructure": "Infrastruktura kolejowa",
 66. "category:railway-maxspeed": "Prędkość maksymalna kolei",
 67. "category:railway-routes": "Trasy kolejowe",
 68. "category:religion": "Religia",
 69. "category:renewables": "Odnawialne",
 70. "category:residential": "Obszary zamieszkania",
 71. "category:resources": "Wydobycie zasobów naturalnych",
 72. "category:services": "Usługi",
 73. "category:shop": "Zakupy",
 74. "category:special": "Specjalne",
 75. "category:sport": "Sport",
 76. "category:swimming_bathing": "Pływanie i kąpiele",
 77. "category:tourism_attractions": "Turystyka",
 78. "category:tourism_services": "Turystyka",
 79. "category:transport": "Transport",
 80. "category:transport_alternative": "Alternatywne metody transportu",
 81. "category:transport_car": "Transport indywidualny",
 82. "category:transport_cycle": "Rowerowy",
 83. "category:transport_pt": "Transport publiczny",
 84. "category:transport_walk": "Pieszy",
 85. "category:walk_amenities": "Pożyteczne w transporcie pieszym",
 86. "category:waste": "Przetwarzanie odpadów",
 87. "category:water": "Wodne",
 88. "category:wikipedia": "Wikipedia",
 89. "category:works": "Przemysł",
 90. "category:xmas": "Święta",
 91. "date format not understood": "Nieprawidłowy format dat",
 92. "outdated feature": "Przestarzałe obiekty",
 93. "xmas:outdated-warning": "Funkcja nie została zaktualizowana w bieżącym sezonie! Sprawdź i ustaw znacznik „xmas:lastcheck” na bieżącą datę.",
 94. "category:climbing": "Wspinaczka",
 95. "category:roads": "Drogi"
 96. }