Browse Source

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 100.0% (94 of 94 strings)

Translation: OpenStreetBrowser/Main Categories
Translate-URL: http://weblate.openstreetbrowser.org/projects/openstreetbrowser/main-categories/pl/
master
Piotr Strębski 5 years ago
committed by Weblate
parent
commit
fe70122382
  1. 164
      lang/pl.json

164
lang/pl.json

@ -1,94 +1,96 @@
{
"Objects with diet information": "",
"category:administrative": "",
"category:agriculture": "",
"category:alternative_amenities": "",
"category:alternative_routes": "",
"category:buildings": "",
"category:buildings-entrances": "",
"category:buildings-figure-ground": "",
"category:buildings-height": "",
"category:buildings-start_date": "",
"category:buildings-type": "",
"category:car_amenities": "",
"Objects with diet information": "Obiekty z informacją o diecie",
"category:administrative": "Obszary administracyjne",
"category:agriculture": "Rolnictwo",
"category:alternative_amenities": "Pożyteczne miejsca",
"category:alternative_routes": "Trasy",
"category:buildings": "Budynki",
"category:buildings-entrances": "Wejścia",
"category:buildings-figure-ground": "Plan zagospodarowania przestrzennego",
"category:buildings-height": "Wysokości budynków",
"category:buildings-start_date": "Wiek budynków",
"category:buildings-type": "Rodzaje budynków",
"category:car_amenities": "Pożyteczne w transporcie drogowym",
"category:car_furniture": "Elementy drogowe",
"category:car_maxspeed": "",
"category:car_routes": "",
"category:children": "",
"category:coal": "",
"category:communication": "",
"category:construction": "",
"category:craft": "",
"category:car_maxspeed": "Prędkość maksymalna",
"category:car_routes": "Trasy samochodowe",
"category:children": "Pożyteczne dzieciom",
"category:coal": "Węgiel",
"category:communication": "Komunikacja",
"category:construction": "Tereny budowy",
"category:craft": "Rzemiosło",
"category:culture": "Kultura",
"category:culture_religion": "Kultura",
"category:cycle_amenities": "",
"category:cycle_routes": "",
"category:education": "Edukacyjne",
"category:electric_power": "",
"category:emergency": "",
"category:energy": "",
"category:financial": "Finasowe",
"category:culture_religion": "Kultura i religia",
"category:cycle_amenities": "Pożyteczne w jeździe rowerem",
"category:cycle_routes": "Trasy rowerowe",
"category:education": "Usługi edukacyjne",
"category:electric_power": "Elektroenergetyka",
"category:emergency": "Służby ratunkowe",
"category:energy": "Energetyka",
"category:financial": "Finansowe",
"category:gastro": "Gastronomia",
"category:gastro-smoking": "",
"category:gastro-smoking": "Gastronomia bez palenia",
"category:health": "Zdrowie",
"category:hiking_routes": "",
"category:historic": "Miejsca Historyczne",
"category:index": "",
"category:infrastructure": "",
"category:internet": "",
"category:law": "",
"category:leisure": "",
"category:leisure_sport_shopping": "Wypoczynek, Sport i Zakupy",
"category:memorial": "",
"category:military": "",
"category:mtb-routes": "",
"category:natural": "",
"category:office": "",
"category:oil_gas": "",
"category:organisations": "",
"category:other": "",
"category:outdoor": "",
"category:phone": "",
"category:hiking_routes": "Trasy wspinaczkowe",
"category:historic": "Miejsca historyczne",
"category:index": "Spis kategorii",
"category:infrastructure": "Infrastruktura",
"category:internet": "Dostęp do Internetu",
"category:law": "Prawnicy",
"category:leisure": "Wypoczynek",
"category:leisure_sport_shopping": "Wypoczynek, sport i zakupy",
"category:memorial": "Miejsca pamięci i pomniki",
"category:military": "Wojskowe",
"category:mtb-routes": "Trasy dla rowerów górskich",
"category:natural": "Obiekty przyrodnicze",
"category:office": "Biura",
"category:oil_gas": "Ropa naftowa i gaz ziemny",
"category:organisations": "Organizacje",
"category:other": "Inne",
"category:outdoor": "Aktywność na powietrzu",
"category:phone": "Telefon",
"category:places": "Miejsca",
"category:places_geo": "Miejsca",
"category:playgrounds": "",
"category:post": "",
"category:power_routes": "",
"category:pt": "",
"category:pt:routes": "",
"category:pt:stops": "Przystanki i Stacje",
"category:pt_amenities": "",
"category:public": "",
"category:railway": "",
"category:railway-electrification": "",
"category:railway-gauge": "",
"category:railway-infrastructure": "",
"category:railway-maxspeed": "",
"category:railway-routes": "",
"category:religion": "",
"category:renewables": "",
"category:residential": "",
"category:resources": "",
"category:playgrounds": "Plac zabaw",
"category:post": "Poczta",
"category:power_routes": "Przebieg kabli energetycznych",
"category:pt": "Mapa transportu publicznego",
"category:pt:routes": "Trasy",
"category:pt:stops": "Przystanki i stacje",
"category:pt_amenities": "Pożyteczne w transporcie publicznym",
"category:public": "Usługi publiczne",
"category:railway": "Kolej",
"category:railway-electrification": "Elektryfikacja kolei",
"category:railway-gauge": "Rozstaw szyn",
"category:railway-infrastructure": "Infrastruktura kolejowa",
"category:railway-maxspeed": "Prędkość maksymalna kolei",
"category:railway-routes": "Trasy kolejowe",
"category:religion": "Religia",
"category:renewables": "Odnawialne",
"category:residential": "Obszary zamieszkania",
"category:resources": "Wydobycie zasobów naturalnych",
"category:services": "Usługi",
"category:shop": "Zakupy",
"category:special": "",
"category:sport": "",
"category:swimming_bathing": "",
"category:special": "Specjalne",
"category:sport": "Sport",
"category:swimming_bathing": "Pływanie i kąpiele",
"category:tourism_attractions": "Turystyka",
"category:tourism_services": "Turystyka",
"category:transport": "Transport",
"category:transport_alternative": "",
"category:transport_car": "Transport Indywidualny",
"category:transport_cycle": "",
"category:transport_pt": "Transport Publiczny",
"category:transport_walk": "",
"category:walk_amenities": "",
"category:waste": "",
"category:water": "",
"category:wikipedia": "",
"category:works": "",
"category:xmas": "",
"date format not understood": "",
"outdated feature": "",
"xmas:outdated-warning": ""
"category:transport_alternative": "Alternatywne metody transportu",
"category:transport_car": "Transport indywidualny",
"category:transport_cycle": "Rowerowy",
"category:transport_pt": "Transport publiczny",
"category:transport_walk": "Pieszy",
"category:walk_amenities": "Pożyteczne w transporcie pieszym",
"category:waste": "Przetwarzanie odpadów",
"category:water": "Wodne",
"category:wikipedia": "Wikipedia",
"category:works": "Przemysł",
"category:xmas": "Święta",
"date format not understood": "Nieprawidłowy format dat",
"outdated feature": "Przestarzałe obiekty",
"xmas:outdated-warning": "Funkcja nie została zaktualizowana w bieżącym sezonie! Sprawdź i ustaw znacznik „xmas:lastcheck” na bieżącą datę.",
"category:climbing": "Wspinaczka",
"category:roads": "Drogi"
}
Loading…
Cancel
Save