Main categories of OpenStreetBrowser
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

29 lines
1.2 KiB

{
"category:administrative": "Adminisztratív határok",
"category:agriculture": "Mezőgazdaság",
"category:agriculture_industry": "Mezőgazdaság és ipar",
"category:communication": "Kommunikácó",
"category:culture": "Kultúra",
"category:gastro": "Gasztronómia",
"category:historic": "Historikus",
"category:internet": "Internethozzáférés",
"category:leisure_sport_shopping": "Szabadidő",
"category:military": "Katonai",
"category:natural": "Természeti képződmények",
"category:other": "Egyéb",
"category:phone": "Telefon",
"category:places": "Helyek",
"category:post": "Posta",
"category:power": "Áramellátás",
"category:pt_stops": "Megállók és állomások",
"category:railway": "Vasút",
"category:religion": "Vallás",
"category:residential": "Lakóövezetek",
"category:services": "Szolgáltatás",
"category:shop": "Vásárlás",
"category:sport": "Sport",
"category:tourism": "Túrizmus",
"category:transport": "Közlekedés",
"category:transport_alternative": "Alternatív (Krékpár, Túra)",
"category:transport_pt": "Tömegközlekedés"
}