Main categories of OpenStreetBrowser
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

29 lines
1.2 KiB

 1. {
 2. "category:administrative": "Adminisztratív határok",
 3. "category:agriculture": "Mezőgazdaság",
 4. "category:agriculture_industry": "Mezőgazdaság és ipar",
 5. "category:communication": "Kommunikácó",
 6. "category:culture": "Kultúra",
 7. "category:gastro": "Gasztronómia",
 8. "category:historic": "Historikus",
 9. "category:internet": "Internethozzáférés",
 10. "category:leisure_sport_shopping": "Szabadidő",
 11. "category:military": "Katonai",
 12. "category:natural": "Természeti képződmények",
 13. "category:other": "Egyéb",
 14. "category:phone": "Telefon",
 15. "category:places": "Helyek",
 16. "category:post": "Posta",
 17. "category:power": "Áramellátás",
 18. "category:pt_stops": "Megállók és állomások",
 19. "category:railway": "Vasút",
 20. "category:religion": "Vallás",
 21. "category:residential": "Lakóövezetek",
 22. "category:services": "Szolgáltatás",
 23. "category:shop": "Vásárlás",
 24. "category:sport": "Sport",
 25. "category:tourism": "Túrizmus",
 26. "category:transport": "Közlekedés",
 27. "category:transport_alternative": "Alternatív (Krékpár, Túra)",
 28. "category:transport_pt": "Tömegközlekedés"
 29. }