You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

91 lines
3.8 KiB

{
"add_filter": "Dodaj filtr",
"any value": "dowolna wartość",
"available_branches": "Dostępne gałęzie",
"back": "Wstecz",
"categories": "Kategorie",
"category-info-tooltip": "Informacje i legenda mapy",
"closed": "Zamknięte",
"default": "Domyślne",
"edit": "Edycja",
"error": "Błąd",
"export-all": "Eksport wszystkich widzialnych cech mapy",
"export-prepare": "Przygotowanie pobrania",
"export:GeoJSON": "Pobierz jako GeoJSON",
"export:OSMJSON": "Pobierz jako OSM JSON",
"export:OSMXML": "Pobierz jako OSM XML",
"facilities": "Udogodnienia",
"filter:title": "Tytuł",
"filter:type": "Rodzaj",
"header:attributes": "Atrybuty",
"header:export": "Eksport",
"header:osm_meta": "Metadane OSM",
"images": "Obrazy",
"invalid value": "nieprawidłowa wartość",
"loading": "Wczytywanie…",
"main:options": "Opcje",
"main:permalink": "Odnośnik bezpośredni",
"more": "Więcej",
"more_categories": "Więcej kategorii",
"more_categories_gitea": "Samemu utwórz i dostosuj kategorie!",
"more_results": "Więcej wyników",
"open": "Otwórz",
"options:data_lang": "Język danych",
"options:data_lang:desc": "Wiele elementów mapy ma przetłumaczone nazwy (i inne znaczniki) na różne języki (np. posiada „name:en”, „name:de”). Określ język, który ma być używany do wyświetlania, lub wybierz „Język lokalny”, aby zawsze używana była nieprzetłumaczona wartość (np. „nazwa”).",
"options:data_lang:local": "Język lokalny",
"options:overpassUrl": "Adres URL do OverpassAPI",
"options:preferredBaseMap": "Preferencje mapy bazowej",
"options:ui_lang": "Język interfejsu",
"other": "Inne",
"repo-use-as-base": "Użyj tego repozytorium jako bazowego",
"repositories": "Repozytoria",
"save": "Zapisz",
"show details": "Pokaż szczegóły",
"toggle_fullscreen": "Przełącz pełny ekran",
"unknown": "Nieznane",
"unnamed": "Nienazwane",
"wikipedia:no-url-parse": "Nie można przetworzyć adresu URL Wikipedii",
"zoom_in_appear": "Powiększ widoczność",
"zoom_in_more": "Powiększ bardziej",
"cancel": "Anuluj",
"form_element:please_select": "– proszę wybrać –",
"main:about": "Informacje",
"main:code": "Kod",
"options:debug_mode": "Tryb debugowania",
"editor:id": "iD (edytor przeglądarkowy)",
"editor:remote": "Zdalna kontrola (JOSM lub Merkaator)",
"editor:remote:help": "Musisz włączyć zdalne sterowanie w JOSM lub Merkaatorze.",
"empty value": "pusta wartość",
"formatUnits:coordFormat": "Format współrzędnych",
"formatUnits:coordSpacer": "Przekładka współrzędnych",
"formatUnits:system": "System jednostkowy",
"formatUnits:system:si": "Jednostki SI",
"formatUnits:system:imp": "Jednostki imperialne",
"formatUnits:system:nautical": "Nautyczny",
"formatUnits:system:m": "Zawsze metryczny",
"formatUnits:speed": "Jednostka prędkości",
"formatUnits:speed:ft/s": "stóp/sek.",
"formatUnits:speed:km/h": "km/h",
"formatUnits:speed:kn": "węzły",
"formatUnits:speed:m/s": "m/sek.",
"formatUnits:speed:mi/h": "mil/h",
"geoinfo:nw-corner": "Północno-zachodni róg",
"geoinfo:center": "Centrum",
"geoinfo:centroid": "Centroid",
"geoinfo:se-corner": "Południowo-wschodni róg",
"geoinfo:mouse": "Pozycja myszy",
"geoinfo:location": "Aktualna lokalizacja",
"geoinfo:zoom": "Stopień przybliżenia",
"geoinfo:header": "Geometria",
"geoinfo:length": "Długość",
"geoinfo:area": "Obszar",
"heading:N": "Pn.",
"heading:NE": "Pn.-Wsch.",
"heading:E": "Wsch.",
"heading:SE": "Pd.-Wsch.",
"heading:S": "Pd.",
"heading:SW": "Pd.-Zach.",
"heading:W": "Zach.",
"heading:NW": "Pn.-Zach.",
"options:chooseEditor": "Wybierz edytor"
}