You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

55 lines
2.4 KiB

{
"add_filter": "Engadir filtro",
"any value": "calquera valor",
"available_branches": "Redes dispoñíbeis",
"back": "voltar",
"categories": "Categorías",
"category-info-tooltip": "Informacións e lenda",
"closed": "pechado",
"default": "predeterminado",
"edit": "editar",
"error": "Erros",
"export-all": "Exportar tódolos elementos visíbeis no mapa",
"export-prepare": "Xestionar a baixada",
"export:GeoJSON": "Baixar coma GeoJSON",
"export:OSMJSON": "Baixar coma OSM JSON",
"export:OSMXML": "Baixar coma OSM XML",
"facilities": "Instalacións",
"filter:title": "Título",
"filter:type": "Tipo",
"header:attributes": "Atributos",
"header:export": "Exportar",
"header:osm_meta": "OSM Meta",
"images": "Imaxes",
"invalid value": "valor non válido",
"loading": "Estase a cargar...",
"main:options": "Opcións",
"main:permalink": "Permalink (ligazón permanente)",
"more": "máis",
"more_categories": "Máis categorías",
"more_categories_gitea": "Crear e mellorar categorías ti mesmo!",
"more_results": "Amosar máis resultados",
"open": "abrir",
"options:data_lang": "Lingua dos datos",
"options:data_lang:desc": "Moitos elementos do mapa posúen os seus nomes (e outras etiquetas) traducidos en linguas diferentes (p.ex. co 'name:en', 'name:de'). Especificar que lingua ten que ser empregada para amosar, ou 'Lingua local' de xeito que sempre os valores non tranducidos (p.ex. 'name') sexan empregados.",
"options:data_lang:local": "Lingua local",
"options:overpassUrl": "URL do OverpassAPI",
"options:preferredBaseMap": "Mapa de base preferido",
"options:ui_lang": "Lingua da interface",
"other": "Outro",
"repo-use-as-base": "Empregar este repositorio coma repositorio de base",
"repositories": "Repositorios",
"save": "Gardar",
"show details": "amosar detalles",
"toggle_fullscreen": "Trocar modo de pantalla completa",
"unknown": "descoñecido",
"unnamed": "sen nome",
"wikipedia:no-url-parse": "Non foi posíbel analizar a URL da Wikipedia",
"zoom_in_appear": "achegar a vista para amosar os elementos do mapa",
"zoom_in_more": "achegar a vista para amosar máis elementos do mapa",
"cancel": "Desbotar",
"form_element:please_select": "-- por favor, escolle --",
"main:about": "Sobre",
"main:code": "Código",
"options:debug_mode": "Modo depuración"
}