Main categories of OpenStreetBrowser
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

96 lines
4.4 KiB

{
"Objects with diet information": "Objekty s info o stravování",
"category:administrative": "Administrativní oblasti",
"category:agriculture": "Zemědělství",
"category:alternative_amenities": "Občanská vybavenost",
"category:alternative_routes": "Trasy cest",
"category:buildings": "Budovy",
"category:buildings-entrances": "Vstupy",
"category:buildings-figure-ground": "Schematický diagram",
"category:buildings-height": "Výška budovy",
"category:buildings-start_date": "Stáří budovy",
"category:buildings-type": "typy budov",
"category:car_amenities": "Občasnká vybavenost",
"category:car_furniture": "Pouliční přislušenství",
"category:car_maxspeed": "Maximální rychlost",
"category:car_routes": "Automobilové cesty",
"category:children": "Vybavení pro děti",
"category:coal": "Uhlí",
"category:communication": "Komunikace",
"category:construction": "Staveniště",
"category:craft": "Řemeslo",
"category:culture": "Kultura",
"category:culture_religion": "Kultura",
"category:cycle_amenities": "veřejná zařízení",
"category:cycle_routes": "Cyklotrasy",
"category:education": "Vzdělávací služby",
"category:electric_power": "Elektřina",
"category:emergency": "Pohotovostní služby",
"category:energy": "Energie",
"category:financial": "Finanční služby",
"category:gastro": "Stravování",
"category:gastro-smoking": "Nekuřácké restaurace",
"category:health": "Zdravotnictví",
"category:hiking_routes": "Turistické trasy",
"category:historic": "Historické",
"category:index": "Rejstřík kategorií",
"category:infrastructure": "Infrastruktura",
"category:internet": "Přístup k internetu",
"category:law": "Právo",
"category:leisure": "Volný čas",
"category:leisure_sport_shopping": "Volný čas, sporty a nákupy",
"category:memorial": "Památníky a pomníky",
"category:military": "Vojenské",
"category:mtb-routes": "Stezky pro horská kola",
"category:natural": "Přírodní úkazy",
"category:office": "Úřady",
"category:oil_gas": "Ropa a zemní plyn",
"category:organisations": "Organizace",
"category:other": "Jiné",
"category:outdoor": "Venkovní aktivity",
"category:phone": "Telefony",
"category:places": "Sídla",
"category:places_geo": "Sídla",
"category:playgrounds": "Hřiště",
"category:post": "Poštovní služby",
"category:power_routes": "Stožáry vysokého napětí",
"category:pt": "Mapa veřejné dopravy",
"category:pt:routes": "Trasy",
"category:pt:stops": "Zastávky & Stanice",
"category:pt_amenities": "Občanská vybavenost",
"category:public": "Veřejné služby",
"category:railway": "Železnice",
"category:railway-electrification": "Elektrifikovaná železnice",
"category:railway-gauge": "Rozchod železnice",
"category:railway-infrastructure": "Železniční infrastruktura",
"category:railway-maxspeed": "Maximální rychlost železnice",
"category:railway-routes": "Železniční trasy",
"category:religion": "Náboženství",
"category:renewables": "Obnovitelné zdroje",
"category:residential": "Obytné oblasti",
"category:resources": "Těžba surovin",
"category:services": "Služby",
"category:shop": "Obchody",
"category:special": "Speciální",
"category:sport": "Sport",
"category:swimming_bathing": "Koupání",
"category:tourism_attractions": "Turistika",
"category:tourism_services": "Turistika",
"category:transport": "Doprava",
"category:transport_alternative": "Alternativní doprava (Cyklistika, Pěší turistika, ...)",
"category:transport_car": "Individuální doprava",
"category:transport_cycle": "Cyklistika",
"category:transport_pt": "Veřejná doprava",
"category:transport_walk": "Pěší turistika",
"category:walk_amenities": "Veřejná zařízení",
"category:waste": "Nakládání s odpady",
"category:water": "Vodní plochy",
"category:wikipedia": "Wikipedie",
"category:works": "Továrny",
"category:xmas": "Vánoce",
"date format not understood": "Neplatný datový formát",
"outdated feature": "Zastaralá vlastnost",
"xmas:outdated-warning": "Funkce nebyla aktualizována pro aktuální sezónu! Zkontrolujte a nastavte značku 'xmas:lastcheck' na aktuální datum.",
"category:climbing": "Lezení",
"category:roads": "Silnice"
}