Main categories of OpenStreetBrowser
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

92 lines
4.2 KiB

{
"category:administrative": "Divisións administrativas",
"category:agriculture": "Agricultura",
"category:alternative_amenities": "Instalacións",
"category:alternative_routes": "Rotas",
"category:buildings": "Edificios",
"category:buildings-entrances": "Entradas",
"category:buildings-figure-ground": "Cheos e baleiros",
"category:buildings-height": "Altitude do edificio",
"category:buildings-start_date": "Idade do edificio",
"category:buildings-type": "Tipos de edificios",
"category:car_amenities": "Instalacións",
"category:car_furniture": "Mobiliario urbano",
"category:car_maxspeed": "Velocidade máxima",
"category:car_routes": "Rotas automobilísticas",
"category:children": "Instalacións infantís",
"category:coal": "Carbón",
"category:communication": "Comunicacións",
"category:construction": "Terreos baixo construción",
"category:craft": "Artesán",
"category:culture": "Cultura",
"category:culture_religion": "Cultura e relixión",
"category:cycle_amenities": "Instalacións",
"category:cycle_routes": "Rotas ciclistas",
"category:education": "Servizos educativos",
"category:electric_power": "Enerxía eléctrica",
"category:emergency": "Servizos de emerxencia",
"category:energy": "Enerxía",
"category:financial": "Finanzas",
"category:gastro": "Restauración",
"category:gastro-smoking": "Restauración sen fume",
"category:health": "Saúde",
"category:hiking_routes": "Rotas sendeiristas",
"category:historic": "Histórico",
"category:index": "Índice",
"category:infrastructure": "Infraestrutura",
"category:internet": "Acceso á internet",
"category:law": "Leis",
"category:leisure": "Lecer",
"category:leisure_sport_shopping": "Lecer, deporte e compras",
"category:memorial": "Memoriais",
"category:military": "Militar",
"category:mtb-routes": "Rotas de bicicleta de montaña",
"category:natural": "Formacións naturais",
"category:office": "Oficinas",
"category:oil_gas": "Petróleo e gas natural",
"category:organisations": "Organizacións",
"category:other": "Outros",
"category:outdoor": "Actividades ó ar libre",
"category:phone": "Teléfono",
"category:places": "Lugares",
"category:places_geo": "Lugares",
"category:playgrounds": "Parques infantís",
"category:post": "Correos",
"category:power_routes": "Liñas eléctricas",
"category:pt": "Mapa de transporte público",
"category:pt:routes": "Rotas",
"category:pt:stops": "Paraxes e estacións",
"category:pt_amenities": "Instalacións",
"category:public": "Servizos públicos",
"category:railway": "Ferrocarril",
"category:railway-electrification": "Ferrocarril electrificado",
"category:railway-infrastructure": "Infraestrutura do ferrocarril",
"category:railway-maxspeed": "Velocidade máxima do ferrocarril",
"category:railway-routes": "Liñas de ferrocarril",
"category:religion": "Relixión",
"category:renewables": "Renovábeis",
"category:residential": "Zonas residenciais",
"category:resources": "Estracción de recursos",
"category:services": "Servizos",
"category:shop": "Compras",
"category:special": "Especial",
"category:sport": "Deporte",
"category:swimming_bathing": "Natación e baño",
"category:tourism_attractions": "Turismo",
"category:tourism_services": "Turismo",
"category:transport": "Mobilidade",
"category:transport_alternative": "Transporte alternativo",
"category:transport_car": "Tráfico individual",
"category:transport_cycle": "Ciclismo",
"category:transport_pt": "Transporte público",
"category:transport_walk": "Peonil",
"category:walk_amenities": "Instalacións",
"category:waste": "Lixo",
"category:water": "Hidrografía",
"category:wikipedia": "Wikipedia",
"category:works": "Producións",
"category:xmas": "Nadal",
"date format not understood": "Formato da data non coñecido",
"outdated feature": "Elemento obsoleto",
"xmas:outdated-warning": "O elemento non foi actualizado para a tempada actual! Por favor, verifica e define a etiqueta 'xmas:lastcheck' para a data actual."
}