Main categories of OpenStreetBrowser
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

46 lines
2.0 KiB

{
"category:administrative": "Administrativní oblasti",
"category:agriculture": "Zemědělství",
"category:agriculture_industry": "Průmysl a zemědělství",
"category:alternative_amenities": "Občanská vybavenost",
"category:alternative_routes": "Trasy cest",
"category:car_amenities": "Občasnká vybavenost",
"category:car_furniture": "Pouliční přislušenství",
"category:communication": "Komunikace",
"category:construction": "Staveniště",
"category:culture": "Kultura",
"category:education": "Vzdělávací služby",
"category:emergency": "Pohotovostní služby",
"category:financial": "Finanční služby",
"category:gastro": "Stravování",
"category:health": "Zdravotnictví",
"category:historic": "Historické",
"category:internet": "Přístup k internetu",
"category:landfill": "Nakládání s odpady",
"category:leisure": "Volný čas",
"category:leisure_sport_shopping": "Volný čas, sporty a nákupy",
"category:military": "Vojenské",
"category:natural": "Přírodní úkazy",
"category:other": "Jiné",
"category:phone": "Telefony",
"category:places": "Sídla",
"category:playgrounds": "Hřiště",
"category:post": "Poštovní služby",
"category:power": "Elektřina",
"category:pt_amenities": "Občanská vybavenost",
"category:pt_stops": "Zastávky & Stanice",
"category:public": "Veřejné služby",
"category:railway": "Železnice",
"category:religion": "Religion",
"category:residential": "Obytné oblasti",
"category:resources": "Těžba surovin",
"category:services": "Služby",
"category:shop": "Obchody",
"category:sport": "Sport",
"category:tourism": "Turistika",
"category:transport": "Doprava",
"category:transport_alternative": "Alternativní (Cyklistika, Pěší turistika, ...)",
"category:transport_car": "Individuální doprava",
"category:transport_pt": "Veřejná doprava",
"category:works": "Továrny"
}