Browse Source

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 100.0% (108 of 108 strings)

Translation: OpenStreetBrowser/Main Categories
Translate-URL: http://weblate.openstreetbrowser.org/projects/openstreetbrowser/main-categories/pl/
master
Piotr Strębski 5 months ago
committed by Weblate
parent
commit
b8eba76281
  1. 8
      lang/pl.json

8
lang/pl.json

@ -10,18 +10,18 @@
"category:buildings-height": "Wysokości budynków",
"category:buildings-start_date": "Wiek budynków",
"category:buildings-type": "Rodzaje budynków",
"category:car_amenities": "Pożyteczne w transporcie drogowym",
"category:car_amenities": "Użyteczne w transporcie drogowym",
"category:car_furniture": "Elementy drogowe",
"category:car_maxspeed": "Prędkość maksymalna",
"category:car_routes": "Trasy samochodowe",
"category:children": "Pożyteczne dzieciom",
"category:children": "Użyteczne dzieciom",
"category:coal": "Węgiel",
"category:communication": "Komunikacja",
"category:construction": "Tereny budowy",
"category:craft": "Rzemiosło",
"category:culture": "Kultura",
"category:culture_religion": "Kultura i religia",
"category:cycle_amenities": "Pożyteczne w jeździe rowerem",
"category:cycle_amenities": "Użyteczne w jeździe rowerem",
"category:cycle_routes": "Trasy rowerowe",
"category:education": "Usługi edukacyjne",
"category:electric_power": "Elektroenergetyka",
@ -36,7 +36,7 @@
"category:index": "Spis kategorii",
"category:infrastructure": "Infrastruktura",
"category:internet": "Dostęp do Internetu",
"category:law": "Prawnicy",
"category:law": "Prawo",
"category:leisure": "Wypoczynek",
"category:leisure_sport_shopping": "Wypoczynek, sport i zakupy",
"category:memorial": "Miejsca pamięci i pomniki",

Loading…
Cancel
Save