Browse Source

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 100.0% (97 of 97 strings)

Translation: OpenStreetBrowser/Main Categories
Translate-URL: http://weblate.openstreetbrowser.org/projects/openstreetbrowser/main-categories/pl/
pedestrian
Piotr Strębski 3 years ago
committed by Weblate
parent
commit
81e29cbece
  1. 5
      lang/pl.json

5
lang/pl.json

@ -92,5 +92,8 @@
"outdated feature": "Przestarzałe obiekty",
"xmas:outdated-warning": "Funkcja nie została zaktualizowana w bieżącym sezonie! Sprawdź i ustaw znacznik „xmas:lastcheck” na bieżącą datę.",
"category:climbing": "Wspinaczka",
"category:roads": "Drogi"
"category:roads": "Drogi",
"category:developable_areas": "Obszary do rozwoju",
"category:developments": "Planowanie i budowanie",
"category:proposals": "Propozycje"
}
Loading…
Cancel
Save