Main categories of OpenStreetBrowser
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

89 lines
3.4 KiB

 1. {
 2. "category:administrative": "Administrativní oblasti",
 3. "category:agriculture": "Zemědělství",
 4. "category:alternative_amenities": "Občanská vybavenost",
 5. "category:alternative_routes": "Trasy cest",
 6. "category:buildings": "",
 7. "category:buildings-entrances": "",
 8. "category:buildings-figure-ground": "",
 9. "category:buildings-height": "",
 10. "category:buildings-start_date": "",
 11. "category:buildings-type": "",
 12. "category:car_amenities": "Občasnká vybavenost",
 13. "category:car_furniture": "Pouliční přislušenství",
 14. "category:car_maxspeed": "",
 15. "category:car_routes": "",
 16. "category:children": "",
 17. "category:coal": "",
 18. "category:communication": "Komunikace",
 19. "category:construction": "Staveniště",
 20. "category:craft": "",
 21. "category:culture": "Kultura",
 22. "category:culture_religion": "Kultura",
 23. "category:cycle_amenities": "",
 24. "category:cycle_routes": "",
 25. "category:education": "Vzdělávací služby",
 26. "category:electric_power": "Elektřina",
 27. "category:emergency": "Pohotovostní služby",
 28. "category:energy": "",
 29. "category:financial": "Finanční služby",
 30. "category:gastro": "Stravování",
 31. "category:gastro-smoking": "",
 32. "category:health": "Zdravotnictví",
 33. "category:hiking_routes": "",
 34. "category:historic": "Historické",
 35. "category:index": "",
 36. "category:infrastructure": "",
 37. "category:internet": "Přístup k internetu",
 38. "category:law": "",
 39. "category:leisure": "Volný čas",
 40. "category:leisure_sport_shopping": "Volný čas, sporty a nákupy",
 41. "category:memorial": "",
 42. "category:military": "Vojenské",
 43. "category:mtb-routes": "",
 44. "category:natural": "Přírodní úkazy",
 45. "category:office": "",
 46. "category:oil_gas": "",
 47. "category:organisations": "",
 48. "category:other": "Jiné",
 49. "category:outdoor": "",
 50. "category:phone": "Telefony",
 51. "category:places": "Sídla",
 52. "category:places_geo": "Sídla",
 53. "category:playgrounds": "Hřiště",
 54. "category:post": "Poštovní služby",
 55. "category:power_routes": "",
 56. "category:pt": "",
 57. "category:pt:routes": "",
 58. "category:pt:stops": "Zastávky & Stanice",
 59. "category:pt_amenities": "Občanská vybavenost",
 60. "category:public": "Veřejné služby",
 61. "category:railway": "Železnice",
 62. "category:railway-electrification": "",
 63. "category:railway-infrastructure": "",
 64. "category:railway-maxspeed": "",
 65. "category:railway-routes": "",
 66. "category:religion": "Religion",
 67. "category:renewables": "",
 68. "category:residential": "Obytné oblasti",
 69. "category:resources": "Těžba surovin",
 70. "category:services": "Služby",
 71. "category:shop": "Obchody",
 72. "category:special": "",
 73. "category:sport": "Sport",
 74. "category:swimming_bathing": "",
 75. "category:tourism_attractions": "Turistika",
 76. "category:tourism_services": "Turistika",
 77. "category:transport": "Doprava",
 78. "category:transport_alternative": "Alternativní (Cyklistika, Pěší turistika, ...)",
 79. "category:transport_car": "Individuální doprava",
 80. "category:transport_cycle": "",
 81. "category:transport_pt": "Veřejná doprava",
 82. "category:transport_walk": "",
 83. "category:walk_amenities": "",
 84. "category:waste": "Nakládání s odpady",
 85. "category:water": "",
 86. "category:wikipedia": "",
 87. "category:works": "Továrny",
 88. "category:xmas": ""
 89. }