Main categories of OpenStreetBrowser
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

96 lines
4.4 KiB

 1. {
 2. "Objects with diet information": "Objekty s info o stravování",
 3. "category:administrative": "Administrativní oblasti",
 4. "category:agriculture": "Zemědělství",
 5. "category:alternative_amenities": "Občanská vybavenost",
 6. "category:alternative_routes": "Trasy cest",
 7. "category:buildings": "Budovy",
 8. "category:buildings-entrances": "Vstupy",
 9. "category:buildings-figure-ground": "Schematický diagram",
 10. "category:buildings-height": "Výška budovy",
 11. "category:buildings-start_date": "Stáří budovy",
 12. "category:buildings-type": "typy budov",
 13. "category:car_amenities": "Občasnká vybavenost",
 14. "category:car_furniture": "Pouliční přislušenství",
 15. "category:car_maxspeed": "Maximální rychlost",
 16. "category:car_routes": "Automobilové cesty",
 17. "category:children": "Vybavení pro děti",
 18. "category:coal": "Uhlí",
 19. "category:communication": "Komunikace",
 20. "category:construction": "Staveniště",
 21. "category:craft": "Řemeslo",
 22. "category:culture": "Kultura",
 23. "category:culture_religion": "Kultura",
 24. "category:cycle_amenities": "veřejná zařízení",
 25. "category:cycle_routes": "Cyklotrasy",
 26. "category:education": "Vzdělávací služby",
 27. "category:electric_power": "Elektřina",
 28. "category:emergency": "Pohotovostní služby",
 29. "category:energy": "Energie",
 30. "category:financial": "Finanční služby",
 31. "category:gastro": "Stravování",
 32. "category:gastro-smoking": "Nekuřácké restaurace",
 33. "category:health": "Zdravotnictví",
 34. "category:hiking_routes": "Turistické trasy",
 35. "category:historic": "Historické",
 36. "category:index": "Rejstřík kategorií",
 37. "category:infrastructure": "Infrastruktura",
 38. "category:internet": "Přístup k internetu",
 39. "category:law": "Právo",
 40. "category:leisure": "Volný čas",
 41. "category:leisure_sport_shopping": "Volný čas, sporty a nákupy",
 42. "category:memorial": "Památníky a pomníky",
 43. "category:military": "Vojenské",
 44. "category:mtb-routes": "Stezky pro horská kola",
 45. "category:natural": "Přírodní úkazy",
 46. "category:office": "Úřady",
 47. "category:oil_gas": "Ropa a zemní plyn",
 48. "category:organisations": "Organizace",
 49. "category:other": "Jiné",
 50. "category:outdoor": "Venkovní aktivity",
 51. "category:phone": "Telefony",
 52. "category:places": "Sídla",
 53. "category:places_geo": "Sídla",
 54. "category:playgrounds": "Hřiště",
 55. "category:post": "Poštovní služby",
 56. "category:power_routes": "Stožáry vysokého napětí",
 57. "category:pt": "Mapa veřejné dopravy",
 58. "category:pt:routes": "Trasy",
 59. "category:pt:stops": "Zastávky & Stanice",
 60. "category:pt_amenities": "Občanská vybavenost",
 61. "category:public": "Veřejné služby",
 62. "category:railway": "Železnice",
 63. "category:railway-electrification": "Elektrifikovaná železnice",
 64. "category:railway-gauge": "Rozchod železnice",
 65. "category:railway-infrastructure": "Železniční infrastruktura",
 66. "category:railway-maxspeed": "Maximální rychlost železnice",
 67. "category:railway-routes": "Železniční trasy",
 68. "category:religion": "Náboženství",
 69. "category:renewables": "Obnovitelné zdroje",
 70. "category:residential": "Obytné oblasti",
 71. "category:resources": "Těžba surovin",
 72. "category:services": "Služby",
 73. "category:shop": "Obchody",
 74. "category:special": "Speciální",
 75. "category:sport": "Sport",
 76. "category:swimming_bathing": "Koupání",
 77. "category:tourism_attractions": "Turistika",
 78. "category:tourism_services": "Turistika",
 79. "category:transport": "Doprava",
 80. "category:transport_alternative": "Alternativní doprava (Cyklistika, Pěší turistika, ...)",
 81. "category:transport_car": "Individuální doprava",
 82. "category:transport_cycle": "Cyklistika",
 83. "category:transport_pt": "Veřejná doprava",
 84. "category:transport_walk": "Turistika",
 85. "category:walk_amenities": "Veřejná zařízení",
 86. "category:waste": "Nakládání s odpady",
 87. "category:water": "Vodní plochy",
 88. "category:wikipedia": "Wikipedie",
 89. "category:works": "Továrny",
 90. "category:xmas": "Vánoce",
 91. "date format not understood": "Neplatný datový formát",
 92. "outdated feature": "Zastaralá vlastnost",
 93. "xmas:outdated-warning": "Funkce nebyla aktualizována pro aktuální sezónu! Zkontrolujte a nastavte značku 'xmas:lastcheck' na aktuální datum.",
 94. "category:climbing": "Lezení",
 95. "category:roads": "Silnice"
 96. }