You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

91 lines
3.7 KiB

{
"add_filter": "Filtre ekle",
"any value": "herhangi bir değer",
"back": "geri",
"cancel": "İptal",
"categories": "Kategories",
"category-info-tooltip": "Bilgi & Harita anahtarı",
"closed": "kapalı",
"default": "varsayılan",
"edit": "düzenle",
"error": "Hata",
"export:GeoJSON": "GeoJSON İndir",
"export:OSMJSON": "OSM JSON İndir",
"filter:title": "Başlık",
"filter:type": "Tip",
"form_element:please_select": "-- lütfen seçiniz --",
"header:attributes": "Öznitelikler",
"header:export": "Dışa aktar",
"header:osm_meta": "OSM Meta",
"main:about": "Hakkında",
"main:code": "Kod",
"main:options": "Seçenekler",
"open": "aç",
"options:data_lang": "Veri dili",
"options:data_lang:local": "Yerel dil",
"other": "Diğer",
"export-all": "Görüntülenen harita detaylarını dışa aktar",
"export-prepare": "İndirmeyi hazırla",
"facilities": "Tesisler",
"images": "Görüntüler",
"invalid value": "geçersiz değer",
"loading": "Yükleniyor ...",
"main:permalink": "Kalıcı Bağlantı",
"more_categories": "Daha fazla kategori",
"options:ui_lang": "Arayüz dili",
"save": "Sakla",
"show details": "detayları göster",
"toggle_fullscreen": "Tam ekran modu",
"available_branches": "Mevcut dallar",
"export:OSMXML": "OSM XML İndir",
"more": "devam",
"more_categories_gitea": "&1 oluşturun, kategorileri kendiniz geliştirin!",
"more_results": "Daha fazla sonuç göster",
"options:data_lang:desc": "Birçok harita özelliğinin adları (ve diğer etiketler) farklı dillere çevrilir (örneğin, 'name: en', 'name: de' ile). Görüntülenmek için hangi dilin kullanılması gerektiğini veya her zaman çevrilmemiş değerin (örneğin, 'ad') kullanılması için 'Yerel dil'i belirtin.",
"options:debug_mode": "Hata ayıklama modu",
"options:overpassUrl": "OverpassAPI URL'i",
"options:preferredBaseMap": "Tercih edilen altlık harita",
"repo-use-as-base": "Bu depoyu temel depo olarak kullan",
"repositories": "Depolar",
"unknown": "bilinmiyor",
"unnamed": "ad verilmedi",
"wikipedia:no-url-parse": "Wikipedia URL'si ayrıştırılamadı",
"zoom_in_appear": "detayların görüntülenmesi için haritayı büyütün",
"zoom_in_more": "daha fazla detay için haritayı büyütün",
"editor:id": "iD (tarayıcı içinde editor)",
"editor:remote": "Uzaktan Erişim (JOSM veya Merkaator)",
"editor:remote:help": "JOSM veya Merkaator içinde uzak erişim izni vermelisiniz.",
"formatUnits:coordFormat": "Koordinat formatı",
"formatUnits:coordSpacer": "Koordinat ayırıcısı",
"formatUnits:system": "Birim sistemi",
"formatUnits:system:si": "SI Birimleri",
"formatUnits:system:imp": "İngiliz ölçü birimi",
"formatUnits:system:nautical": "Deniz",
"formatUnits:system:m": "Her zaman metre",
"formatUnits:speed": "Hız birimi",
"formatUnits:speed:ft/s": "ft/s",
"formatUnits:speed:km/h": "km/h",
"formatUnits:speed:kn": "kn",
"formatUnits:speed:m/s": "m/s",
"formatUnits:speed:mi/h": "mph",
"geoinfo:nw-corner": "Kuzeybatı köşesi",
"geoinfo:center": "Merkez",
"geoinfo:centroid": "Orta nokta",
"geoinfo:se-corner": "Güneydoğu köşesi",
"geoinfo:mouse": "İmleç konumu",
"geoinfo:location": "Mevcut konum",
"geoinfo:zoom": "Büyütme seviyesi",
"geoinfo:header": "Geometri",
"geoinfo:length": "Uzunluk",
"geoinfo:area": "Alan",
"heading:N": "K",
"heading:NE": "KD",
"heading:E": "D",
"heading:SE": "GD",
"heading:S": "G",
"heading:SW": "GB",
"heading:W": "B",
"heading:NW": "KB",
"options:chooseEditor": "Editör Seçiniz",
"empty value": "boş değer"
}