You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

50 lines
2.2 KiB

{
"add_filter": "Filter toevoegen",
"any value": "om het even welke waarde",
"available_branches": "Beschikbare delen",
"back": "terug",
"categories": "Categorieën",
"category-info-tooltip": "Info en kaart sleutel",
"closed": "gesloten",
"default": "standaard",
"edit": "bewerk",
"error": "Fout",
"export-all": "Exporteer alle zichtbare kaartelementen",
"export-prepare": "Bereid download voor",
"export:GeoJSON": "Download als GeoJSON",
"export:OSMJSON": "Download als OSM JSON",
"export:OSMXML": "Download als OSM XML",
"facilities": "Uitrusting",
"filter:title": "Titel",
"filter:type": "Type",
"header:attributes": "Attributen",
"header:export": "Exporteer",
"header:osm_meta": "OSM Meta",
"images": "Afbeeldingen",
"invalid value": "ongeldige waarde",
"loading": "Laden...",
"main:options": "Opties",
"main:permalink": "Permalink",
"more": "meer",
"more_categories": "Meer categorieën",
"more_categories_gitea": "Creëer & verbeter zelf categorieën!",
"more_results": "Geef meer resultaten weer",
"open": "open",
"options:data_lang": "Taal voor data",
"options:data_lang:desc": "Van veel kaartelementen zijn hun naam (en andere tags) vertaald naar verschillende talen (bv. met 'name:en, 'name:nl'). Geef aan welk taal gebruikt moet worden voor de weergave, of 'Lokale taal', zodat altijd de niet-vertaalde waarde (bv. 'naam') gebruikt wordt.",
"options:data_lang:local": "Lokale taal",
"options:overpassUrl": "OverpassAPI URL",
"options:preferredBaseMap": "Voorkeur basiskaart",
"options:ui_lang": "Interfacetaal",
"other": "Andere",
"repo-use-as-base": "Gebruik deze repository als basis repository",
"repositories": "Repositories",
"save": "Opslaan",
"show details": "geef details weer",
"toggle_fullscreen": "Wisselen van volledig scherm weergave",
"unknown": "onbekend",
"unnamed": "naamloos",
"wikipedia:no-url-parse": "De Wikipedia URL kan niet verwerkt worden",
"zoom_in_appear": "zoom in op de kaart om kaartelementen weer te geven",
"zoom_in_more": "zoom in om voor meer kaartelementen"
}