You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

55 lines
2.3 KiB

{
"add_filter": "Legg til filter",
"any value": "hvilken som helst verdi",
"available_branches": "Tilgjengelige grener",
"back": "tilbake",
"cancel": "Avbryt",
"categories": "Kategorier",
"category-info-tooltip": "Info & Kart-nøkkelverdi",
"closed": "lukket",
"default": "standard",
"edit": "rediger",
"error": "Feil",
"export-all": "Eksporter alle synlige kartobjekter",
"export-prepare": "Forbered nedlasting",
"export:GeoJSON": "Last ned som GeoJSON",
"export:OSMJSON": "Last ned som OSM-JSON",
"export:OSMXML": "Last ned som OSM-XML",
"facilities": "Fasiliteter",
"filter:title": "Tittel",
"filter:type": "Type",
"form_element:please_select": "-- vennligst velg --",
"header:attributes": "Attributter",
"header:export": "Eksporter",
"header:osm_meta": "OSM-meta",
"images": "Bilder",
"invalid value": "ugyldig verdi",
"loading": "Laster ...",
"main:about": "Om",
"main:code": "Kode",
"main:options": "Innstillinger",
"main:permalink": "Permalink",
"more": "mer",
"more_categories": "Flere kategorier",
"more_categories_gitea": "Lag & forbedre kategoriene selv!",
"more_results": "Vis flere resultater",
"open": "åpen",
"options:data_lang": "Dataspråk",
"options:data_lang:desc": "Mange kartobjekter har navnet sitt (og andre egenskaper) oversatt til andre språk (eks. med 'name:en', 'name:no'). Spesifiser hvilket språk som skal brukes for å vise objektene, eller velg 'Lokalt språk' slik at den uoversatte verdien (eks. 'name') skal brukes.",
"options:data_lang:local": "Lokalt språk",
"options:debug_mode": "Debug-modus",
"options:overpassUrl": "OverpassAPI-URL",
"options:preferredBaseMap": "Foretrukket grunnkart",
"options:ui_lang": "Grensesnittspråk",
"other": "Andre",
"repo-use-as-base": "Bruk dette repo-området som grunn-repo",
"repositories": "Repoer",
"save": "Lagre",
"show details": "vis detaljer",
"toggle_fullscreen": "Slå av/på fullskjermsmodus",
"unknown": "ukjent",
"unnamed": "navnløs",
"wikipedia:no-url-parse": "Kunne ikke håndtere Wikipedia-URLen",
"zoom_in_appear": "zoom inn for å se kartobjekter",
"zoom_in_more": "zoom inn for flere kartobjekter"
}