You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

90 lines
3.7 KiB

{
"add_filter": "Přidat filtr",
"any value": "jakákoliv hodnota",
"available_branches": "Dostupné větve",
"back": "zpět",
"categories": "Kategorie",
"category-info-tooltip": "Klíče Info a Mapy",
"closed": "zavřeno",
"default": "výchozí",
"edit": "upravit",
"error": "Chyba",
"export-all": "Export všech viditelných prvků mapy",
"export-prepare": "Připravit ke stažení",
"export:GeoJSON": "Stáhnout jako GeoJSON",
"export:OSMJSON": "Stáhnout jako OSM JSON",
"export:OSMXML": "Stáhnout jako OSM XML",
"facilities": "Zařízení",
"filter:title": "Název",
"filter:type": "Typ",
"header:attributes": "Atributy",
"header:export": "Exportovat",
"header:osm_meta": "OSM meta",
"images": "Obrázky",
"invalid value": "neplatná hodnota",
"loading": "Načítání ...",
"main:options": "Nastavení",
"main:permalink": "Trvalý odkaz",
"more": "více",
"more_categories": "Více kategorií",
"more_categories_gitea": "Tvořte a vylepšujte si kategorie sami!",
"more_results": "Zobrazit více výsledků",
"open": "otevřít",
"options:data_lang": "Jazyk dat",
"options:data_lang:desc": "Mnoho funkcí mapy má své jméno (a další značky) přeloženo do různých jazyků (např. 'name:en', 'name:de'). Určete, který jazyk by se měl použít pro zobrazení, nebo „Místní jazyk“, aby se vždy použila nepřekládaná hodnota (např. 'name').",
"options:data_lang:local": "Místní jazyk",
"options:overpassUrl": "URL OverpassAPI",
"options:preferredBaseMap": "Preferovaná základní mapa",
"options:ui_lang": "Jazyk rozhraní",
"other": "Jiný",
"repo-use-as-base": "Použijte toto úložiště jako základní úložiště",
"repositories": "Úložiště",
"save": "Uložit",
"show details": "zobrazit detaily",
"toggle_fullscreen": "Přepnout celoobrazovkový režim",
"unknown": "neznámý",
"unnamed": "nepojmenováno",
"wikipedia:no-url-parse": "Nelze načíst URL Wikipedie",
"zoom_in_appear": "přibližte, aby se zobrazily detaily mapy",
"zoom_in_more": "přibližte pro další funkce mapy",
"cancel": "Zrušit",
"form_element:please_select": "-- vyberte --",
"main:about": "O nás",
"main:code": "Kód",
"options:debug_mode": "Mód ladění",
"editor:id": "iD editor",
"editor:remote": "Vzdálené ovládání (JOSM nebo Merkaator)",
"editor:remote:help": "Musíte povolit dálkové ovládání v JOSM nebo Merkaator.",
"formatUnits:coordFormat": "Formát souřadnic",
"formatUnits:coordSpacer": "Oddělovač souřadnic",
"formatUnits:system": "Jednotkový systém",
"formatUnits:system:si": "Jednotky SI",
"formatUnits:system:imp": "Imperiální jednotky",
"formatUnits:system:nautical": "Námořní",
"formatUnits:system:m": "Vždy metry",
"formatUnits:speed": "Jednotka rychlosti",
"formatUnits:speed:ft/s": "stop/s",
"formatUnits:speed:km/h": "km/h",
"formatUnits:speed:kn": "kn",
"formatUnits:speed:m/s": "m/s",
"formatUnits:speed:mi/h": "mph",
"geoinfo:nw-corner": "Severozápadní roh",
"geoinfo:center": "Střed",
"geoinfo:centroid": "Těžiště",
"geoinfo:se-corner": "Jihovýchodní roh",
"geoinfo:mouse": "Pozice kurzoru",
"geoinfo:location": "Současná pozice",
"geoinfo:zoom": "úroveň přiblížení",
"geoinfo:header": "Geometrie",
"geoinfo:length": "Délka",
"geoinfo:area": "Oblast",
"heading:N": "S",
"heading:NE": "SV",
"heading:E": "V",
"heading:SE": "JV",
"heading:S": "J",
"heading:SW": "JZ",
"heading:W": "Z",
"heading:NW": "SZ",
"options:chooseEditor": "Vyberte editor"
}