Browse Source

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 100.0% (89 of 89 strings)

Translation: OpenStreetBrowser/User Interface
Translate-URL: http://weblate.openstreetbrowser.org/projects/openstreetbrowser/ui/pl/
master
Piotr Strębski 2 years ago
committed by Weblate
parent
commit
264a62998c
  1. 38
      lang/pl.json

38
lang/pl.json

@ -51,5 +51,41 @@
"form_element:please_select": "– proszę wybrać –",
"main:about": "Informacje",
"main:code": "Kod",
"options:debug_mode": "Tryb debugowania"
"options:debug_mode": "Tryb debugowania",
"editor:id": "iD (edytor przeglądarkowy)",
"editor:remote": "Zdalna kontrola (JOSM lub Merkaator)",
"editor:remote:help": "Musisz włączyć zdalne sterowanie w JOSM lub Merkaatorze.",
"empty value": "pusta wartość",
"formatUnits:coordFormat": "Format współrzędnych",
"formatUnits:coordSpacer": "Przekładka współrzędnych",
"formatUnits:system": "System jednostkowy",
"formatUnits:system:si": "Jednostki SI",
"formatUnits:system:imp": "Jednostki imperialne",
"formatUnits:system:nautical": "Nautyczny",
"formatUnits:system:m": "Zawsze metryczny",
"formatUnits:speed": "Jednostka prędkości",
"formatUnits:speed:ft/s": "stóp/sek.",
"formatUnits:speed:km/h": "km/h",
"formatUnits:speed:kn": "węzły",
"formatUnits:speed:m/s": "m/sek.",
"formatUnits:speed:mi/h": "mil/h",
"geoinfo:nw-corner": "Północno-zachodni róg",
"geoinfo:center": "Centrum",
"geoinfo:centroid": "Centroid",
"geoinfo:se-corner": "Południowo-wschodni róg",
"geoinfo:mouse": "Pozycja myszy",
"geoinfo:location": "Aktualna lokalizacja",
"geoinfo:zoom": "Stopień przybliżenia",
"geoinfo:header": "Geometria",
"geoinfo:length": "Długość",
"geoinfo:area": "Obszar",
"heading:N": "Pn.",
"heading:NE": "Pn.-Wsch.",
"heading:E": "Wsch.",
"heading:SE": "Pd.-Wsch.",
"heading:S": "Pd.",
"heading:SW": "Pd.-Zach.",
"heading:W": "Zach.",
"heading:NW": "Pn.-Zach.",
"options:chooseEditor": "Wybierz edytor"
}
Loading…
Cancel
Save